Dienstomschrijving – Maatwerk shared hosting WordPress of andere applicaties

Dienstomschrijving – Maatwerk ‘shared’ hosting WordPress of andere applicaties

Bij een maatwerk shared hosting dienst voor WordPress of andere applicaties gelden de volgende technische details:

 • 6 core Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz – 16GB RAM
 • Nginx 1.14.2 webserver platform op Debian Linux en PHP PHP 7.3.31-1~deb10u1 php.ini memory_limit = 256M (dus geen Apache)
 • Een nginx webserver is qua snelheid en veiligheid stukken beter te configureren dan een reguliere Apache configuratie. Dit kent voordelen bij indexatie in zoekmachines die voorkeur geven aan snelle webservers en veilige configuraties. Ook bij een hogere belasting van de server zal Nginx beter presteren en minder geheugen gebruiken dan Apache.
 • De webserver wordt wel gedeeld met andere websites vandaar ook het concept ‘shared’ oftewel gedeelde hosting. Zo houden we de kosten laag door de server te delen tussen meerdere gebruikers en blijft snelheid hoog aangezien niet iedere website altijd de volledige kracht van de server nodig zal hebben. Het is wel zo dat iedere webserver haar eigen afgebakende webruimte kent. Het is dus niet zomaar mogelijk om bij de bestanden van een andere webserver te komen tenzij deze leesrechten kent voor de wereld.
 • 1 MySQL/Maria Database met een maximale omvang van 500 MB per dienst een extra database kan worden aangevraagd indien noodzakelijk.
 • Afgebakende webruimte per dienst 500 MB
 • Dataverkeer per dienst is 30GB per maand
 • Zowel voor diskquota als dataverkeer hanteren wij een zogenaamde soft quota (fair use) je dienstverlening zal dus niet direct worden stopgezet als je over deze quota gaat ook ontvang je niet direct een factuur voor meerverbruik. Als dit structureel het geval is dan is er sprake van een succesvolle website, waarvoor gefeliciteerd! Een goed lopende succesvolle website zal in sommige gevallen echt op een eigen VPS moeten worden gehost om het gedeelde hosting platform te ontlasten. We helpen dan graag om dit waar te maken en een geschikte oplossing te zoeken.
 • Bij maatwerk hosting hoort ook dat wij de software op uw server geautomatiseerd voor u beheren voor zover dit technisch mogelijk is. Dus het updaten van WordPress zal voor u worden gedaan met behulp van een update plugin en de monitoring via Nagios zodat we zeker weten dat een update daadwerkelijk is uitgevoerd. Zo blijft uw Wordpess site veilig en beschermd tegen misbruik. Voor andere software pakketten doen we ons best om de software voor u te updaten. Dit kan bij SMF deels automatisch worden gedaan maar u zal altijd nog zelf de upgrade.php moeten uitvoeren als beheerder. Tenzij u een apart beheerder account voor ons aanmaakt in uw forum.
 • Indien gewenst kunnen wij uw backup snapshots beschikbaar stellen op een beveiligde plek waar u ze kan downloaden, zo houd u ook op uw eigen PC of NAS een backup kopie.
 • Kosteloze subdomein onder orgn.nl (afkorting voor organisatie) of vegn.nl (afkorting voor vereniging) inclusief een email alias op naam van je subdomein. (uwsubdomein @ orgn.nl / uwsubdomein @ vegn.nl) zodat uw web applicatie naar buiten kunnen mailen met een geldig email adres.
 • Heeft u een eigen .nl domeinnaam laten registeren bij ons of elders dan kunnen wij ook email diensten voor u aanmaken. Email op domein kan dan worden doorgestuurd naar een door u opgegeven email adres. Indien u een eigen IMAPs box wenst dan is dit ook mogelijk maximale quota voor een email box is 1GB.
 • Technische vragen kan u altijd stellen aan onze helpdesk, we zoeken het wel voor u uit indien we niet direct een antwoord klaar hebben.
 • Service Level is voor al onze diensten inclusief kosteloze ‘Best economical effort’ dit betekend dat we ons inspannen om uw dienst zo goed mogelijk online en beschikbaar te houden binnen onze economische mogelijkheden. In een situatie dat onverhoopt de dienstverlening voor lange tijd niet beschikbaar is door onze fout of overmacht zullen wij overgaan tot creditering naar rato van eventueel vooruitbetaalde factuur bedragen.
 • Status van ons netwerk is inzichtelijk op https://status.stichtinglucifer.nl
 • Onze doelstelling is het mogelijk maken dat individuelen en groepen efficiënt informatie op het Internet kunnen delen los van de wispelturigheid van grote tech bedrijven. Wij zijn zeker niet de goedkoopste aanbieder maar we zijn wel een aanbieder met veel technische expertise in huis waardoor we juist betere ondersteuning kunnen bieden en maatwerk oplossingen bij wat technisch complexere software waaronder bijvoorbeeld SMF forum naast onze reguliere oplossingen voor WordPress waarvoor we ook eigen plugins inzetten.