Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden & Privacy Reglement

laatste revisie 27-05-2020

Stichting Lucifer

Algemene Voorwaarden

 1. Alle diensten worden  op basis van “best-effort” geleverd, wij bieden geen garanties op gratis verleende diensten.
 2. Voor betaalde diensten daar gelden de reguliere wettelijk bepaalde leveringsvoorwaarden, “best-effort” en garantietermijnen.
 3. Aansprakelijkheid met betrekking tot de betaalde diensten is naar rato en maximaal beperkt tot het maandelijkse gefactureerde tarief voor deze dienst. Indien wij tijdelijk geen dienstverlening kunnen leveren wegens een netwerk of hardware storingen in de door ons gebruikte datacenters dan ontvangt u automatisch een compensatie naar rato. Wij maken gebruik van monitoring om de uptime en beschikbaarheid en dus ook eventuele compensaties te verwerken. Indien u bedrijfskritische diensten wenst te draaien dan is onze dienstverlening en bijbehorende gelimiteerde garanties waarschijnlijk onvoldoende. Indien uw dienstverlening tijdelijk is stopgezet wegens een terechte misbruik melding of achterstallige betaling dan kan u zich niet beroepen op deze aansprakelijkheidscompensatie.
 4. Aansprakelijkheid met betrekking tot de gratis diensten is nihil(nul), u gebruikt de gratis dienst verlening altijd op eigen risico. Dit geld ook als u gebruik maakt van een betaalde dienstverleningspakket wat afhankelijk is en/of gebruik maakt van onze gratis diensten of van andere gratis diensten zoals bijvoorbeeld facebook,forums,akismet,wordpress, pinterest, google, tumblr, linkedin, twitter e.d. Indien u een u betalingsachterstand heeft zoals een onbetaalde pro-forma factuur of factuur dan kan u zich niet beroepen op enig recht zolang deze achterstand niet is aangezuiverd.
 5. Wij behouden het recht om zowel betaalde als gratis diensten te weigeren en/of op te schorten indien deze diensten een onredelijke last vormen (teveel kostbare bronnen kost (schijfruimte, cpu of arbeid) / ernstige of veel abuse meldingen / meerdere malen betalingsachterstanden of verklaringen van onvermogen tot betaling zijn geweest in de afgelopen 12 maanden / juridische of andere vorm van dreigementen zijn geuit naar ons bestuur of vrijwilligers met betrekking tot de geleverde diensten) voor de werkzaamheden en doelstellingen van de Stichting.
 6. Wij behouden het recht als een van onze vrijwilligers of vertegenwoordigers verbaal (telefonisch of via voice chat) of schriftelijk (forums/email/app) bedreigd worden gratis en betaalde dienstverlening direct of binnen een gestelde termijn op te schorten.
 7. Wij behouden het recht om bij misbruik van onze dienstverlening voor onrechtmatige activiteiten zoals hacking, verspreiden van warez, ongewenste bulk email/spam, illegaal materiaal of materiaal waar een copyright op berust de gratis of betaalde dienstverlening direct of binnen een gestelde termijn op te schorten.
 8. Indien er onjuistheden worden geconstateerd in onze dienstverlening dan kan dit via e-mail aan [email protected] worden gemeld. Binnen 1 week zal uw constatering of opmerking worden afgehandeld.
 9. Wij houden ons aan de Nettiquette en onze cliënten en gebruikers van onze dienstverlening en diverse openbare platformen ook. Klachten met betrekking tot de Nettiquette, onze dienstverlening , onze vrijwilligers, onze gebruikers of een van onze cliënten kunnen via e-mail aan [email protected] worden gemeld of via onze algemene abuse afdeling.  Binnen 2 weken zal de klacht worden afgehandeld.
 10. Een cliënt of gebruiker heeft altijd recht om inhoudelijk schriftelijk verweer aan te tekenen binnen 24 uur na ontvangst via email van de abuse/misbruik melding. Dit recht is om een onterechte en oneerlijke opschorting van diensten te voorkomen. Een verweer is geen garantie dat uw dienststatus intact blijft bij ons, gezien wij als Stichting ook een overweging moeten maken in hoeverre er nog meer sprake is van overlast zoals beschreven in punt 5. Bij geen gehoor of afzien van dit recht zal zo spoedig mogelijk een bestuursbesluit volgen binnen de bovengenoemde termijn van 2 weken. Heeft u later alsnog berouw dat u geen gehoor heeft gegeven of gebruik heeft gemaakt van uw recht om verweer aan te tekenen dan zijn wij als Stichting en conform de Nettiquette prima in staat u alsnog een tweede kans te geven maar hier staat dan wel een bos bloemen, sushi en appeltaart tegen over.
 11. Overmacht clausule in geval dat de Stichting of haar vrijwilligers betaalde of gesponsorde diensten wegens een overmacht situatie buiten onze schuld om (terrorisme, pandemie, onvoldoende beschikbare vrijwilligers,wanbetaling e.d.) niet meer naar behoren kunnen leveren dan mag de Stichting deze dienstverlening en ondersteuning tijdelijk of permanent opschorten of inperken.
 12. Wij behouden het recht om dienstverlening van een gebruiker eenzijdig op te schorten indien wij constateren dat er op het factuur / KVK adres criminele activiteiten hebben plaatsgevonden of dat er verdenking is van criminele activiteiten op dat adres. Opschorting zal geschieden ook al zijn onze diensten niet misbruikt. Wij wensen als Stichting dat al onze gebruikers zich gedragen en van onberispelijk gedrag zijn. Klachten over gedrag, wantrouwen, misbruik of beschuldigingen van oplichting jegens onze gebruikers die telefonisch of via onze abuse box ([email protected]) binnen komen kunnen op grond van de hoeveelheid en ernst ook leiden tot opschorting van de dienstverlening zonder waarschuwing vooraf.
 13. Buitengewone administratieve en systeembeheer tarieven. In gevallen dat wij voor een bepaalde taak / project die buiten onze standaard dienstverlening vallen iemand moeten inhuren dan rekenen wij extra kosten. Ook voor het verhuizen van vervallen en opgeschorte diensten waarvoor de gebruiker ruim de tijd had gehad om deze zelf te verhuizen worden deze extra kosten gerekend.  Deze zijn minimaal een marktconform maand salaris van een Linux systeembeheerder €5000 (ex. BTW) + 20% administratiekosten €1000 (ex. BTW).
 14. Administratieve Status: SUSPENDED, dit betekend dat de dienstverlening en aan deze dienstverlening gekoppelde diensten nog niet in de wachtrij staan om te worden vernietigd. Vanuit deze status kan nog makkelijk de dienstverlening worden hersteld, de kosten die we hiervoor rekenen is eenmalig €250 (ex. BTW). Tussen 14 en 30 dagen gaat de status over tot Pending Delete.
 15. Administratieve Status: PENDING DELETE, dit betekend dat de dienstverlening en gekoppelde diensten in de wachtrij staan om binnen 14 dagen te worden vernietigd. Voor domeinnamen die wij sponsoren kan het nog enige tijd (maanden/jaren) duren voordat ze vervallen in de ‘domain registry’ zeker als deze namen recentelijk door ons zijn verlengd (soms voor meerdere jaren). In een Pending Delete status kan een domein naam en aanverwante diensten NIET eenvoudig administratief worden hersteld of een backup worden gemaakt voor verhuizing. Er zal dan eerst het buitengewone administratieve en systeembeheer tarief vooraf moeten worden vergoed en een bod voor het domeinnaam door de voormalige gebruiker (zie artikel 13 en 18) binnen 14 dagen. Indien dit niet gebeurd dan kan het zijn dat we de inmiddels opgeschorte domeinnaam na een afkoelingsperiode van 30 dagen ter overname aanbieden aan derden of gebruiken voor een informatieve vangpagina.
 16. Opzegging van een maatwerk dienstverlening door ons of door u en verhuizen van maatwerk diensten : U krijgt bij een opzegging uiterlijk twee weken voor de opzegging een overzicht via email van [email protected] van al uw maatwerk diensten om de verhuizing makkelijker en overzichtelijker te maken. Let op: het gaat hier om maatwerk diensten die zich niet eenvoudig laten verhuizen omdat wij wegens veiligheid geen gebruik maken van zogenaamde controlpanels die kunnen worden misbruikt. Het is dan ook niet mogelijk om alle functionaliteit  en mogelijkheden mee te laten verhuizen, met andere woorden een maatwerk dienst kan nooit meer exact bij een andere provider op precies dezelfde wijze worden gerepliceerd. Ook bieden wij geen hulp aan een concurrent om de dienstverlening op precies dezelfde wijze te repliceren, onze technieken die we gebruiken voor onze klanten zijn exclusief en geheim. Hierdoor is onze aangepaste server configuratie niet door eventuele concurrenten direct inzichtelijk dus er kan geen ssh of ftp toegang worden gegeven, de inhoud is wel te verhuizen met behulp van de softwarematige export functie van WordPress zelf of met behulp van de WordPress Site Migration plugin. Eventuele instructies om uw mailbox te verhuizen zijn hieraan toegevoegd u kan ook voor uw email diensten een VirtualMin export bestand aanvragen tegen betaling van €250 (ex. BTW) voor uw hele account. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk om voor iedere domeinnaam die u wenst mee te laten verhuizen individueel de EPP / verhuiscode (en WordPress of andere authenticatie codes indien u deze niet meer heeft) op te vragen of te laten opvragen door uw webmaster/ hoster via [email protected]. Dit geld ook voor de inhoud van uw mailbox (login/wachtwoord) en hostingruimte/database. Wenst u meerdere ‘gesponsorde’ domeinnamen te verhuizen stuur dan per domeinnaam een aparte email want we moeten voor ieder domeinnaam de registrar contract opzeggen om de EPP code te verkrijgen, het gewenste domeinnaam zal dan administratief op uw naam/bedrijfsnaam worden gezet na ontvangst van €60,50 administratie kosten  per domeinnaam (incl.BTW) via Directe Bank overschrijving IBAN: NL97INGB0006342171   BIC: INGBNL2A  tgv Stichting Lucifer o.v.v. “uwdomeinnaam.nl administratiekosten transfer-out”. U bent dan zelf verantwoordelijk om het domeinnaam op tijd te verhuizen of te laten verhuizen na ontvangst van de EPP code, doet u dat niet dan vervalt uw domeinnaam automatisch binnen 14 dagen of op de vervaldatum indien deze eerder valt want een opzegging betekend ook dat wij niet meer zullen verlengen tenzij deze al vooruit is betaald door ons. Doet u dit niet of laat u dit niet op de juiste manier of op tijd doen of kunt de transfer-out administratieve en eventuele nog openstaande kosten niet betalen dan gaan wij automatisch van uit dat u de gewenste domeinnaam(domeinnamen) niet wenst te verhuizen en zullen we deze niet meer automatisch verlengen en zal deze komen te vervallen zoals beschreven in artikel 15 (Pending Delete). Niet op tijd of niet correct handelen met de EPP codes kan resulteren in het verlies van controle over uw domeinnaam/domeinnamen, wij zijn dan ook niet meer verantwoordelijk voor uw domeinnamen nadat wij u de EPP codes hebben verzonden of op moment dat u niet de transfer-out administratie kosten op tijd hebt voldaan. Sub domeinnamen via een van onze subdomein projecten en extra domeinnamen, externe diensten bij derden zoals bij google/facebook/youtube/linkedin/twitter/instagram/linkpagina’s/blogs e.d. die in projecten enkel ter ondersteuning worden gebruikt kunnen niet worden meeverhuisd dit valt allemaal onder maatwerk en zullen na opzegging over tijd worden opgeruimd en vernietigd. In sommige gevallen kan het domeinnaam nog wel opgekocht worden indien deze te koop word aangeboden na het verwijderen van alle diensten. Het niet op tijd verhuizen van de mailbox betekend dat u na de einddatum GEEN toegang meer heeft tot uw mailbox/hostingruimte en database, de inhoud ervan zal uiteindelijk automatisch worden vernietigd. Wenst u dit te voorkomen omdat u een inschattingsfout heeft gemaakt door deze niet tijdig te verhuizen dan kan u binnen 14 dagen tegen betaling vooraf van de buitengewone administratieve en systeembeheer tarieven dit eventueel nog in sommige uitzonderlijke gevallen tijdelijk laten terugdraaien door dit automatische proces handmatig te laten stoppen en hierna een handmatige backup te draaien door een ingehuurde systeembeheerder. LET OP! De kosten die u moet betalen voor deze nood ingreep zijn extreem hoog, probeer deze situatie ten alle tijden te voorkomen door op tijd te verhuizen nadat de opzegging is verwerkt en een einddatum is gezet. We kunnen echt geen lagere tarieven hanteren of uitstel van betaling verlenen gezien wij een systeembeheerder moeten inhuren hiervoor en vooruit moeten betalen. Bij een verhuizing van ons naar een andere dienstprovider kan het zijn dat wij uw een kosteloze versleutelde owncloud backup archief toewijzen deze kosteloze backup archief laten we maximaal 5 dagen bestaan nadat de inloggegevens zijn verstrekt via email. U krijgt verder geen waarschuwing of schriftelijke melding dat deze kosteloze backup dienst zal worden verwijderd (conform artikel 5). Maakt u er geen gebruik van binnen deze gestelde periode om uw backup bestanden te downloaden dan is onze dienstverlening tot een einde gekomen en kan u zich nergens meer op beroepen.
 17. XS-NOPAY: U krijgt maar één factuur of pro-forma factuur en GEEN herinnering u bent zelf verantwoordelijk om uw diensten tijdig te betalen bij het niet op tijd betalen komt u automatisch in XS-NOPAY te boek te staan en hebben wij het recht om op ieder moment uw diensten op te schorten zonder waarschuwing vooraf.  Indien u maatwerk diensten afneemt en een openstaande proforma factuur of factuur hebt staan die ouder is dan 3 maanden dan nemen we automatisch aan dat u uw maatwerk dienstverlening niet meer wenst voort te zetten en gaat u over in XS-NOPAY. Indien er betalingsproblemen zijn en wij kunnen als stichting niet meer garant staan voor de dienst verlening in bijvoorbeeld een overmacht situatie zoals beschreven in artikel 11 of een tekort aan middelen kan iedere door ons geleverde dienst verlening dus ook maatwerk zonder waarschuwing vooraf worden opgeschort. Wij trachten echter wel indien mogelijk om  u minimaal 30 dagen de tijd te geven om uw dienstverlening te verhuizen, u bent zelf verantwoordelijk om zo snel mogelijk en zonder extra ondersteuning van ons uw diensten te verhuizen. Wacht dus niet tot op het laatste moment want u heeft immers bij XS-NOPAY GEEN RECHT meer op dezelfde niveau ondersteuning wat u normaal van ons gewend bent. Bij een verhuizing blijft u aansprakelijk voor het openstaande bedrag. Bij een XS-NOPAY situatie geld immers dat de hele maatwerk dienst op grond van artikel 11 direct alle technische ondersteuning komt te vervallen. Indien technische ondersteuning alsnog gewenst is dan kan ervoor gekozen worden om conform artikel 13 buitengewone administratieve en systeembeheer tarieven te betalen om de verhuizing alsnog af te ronden.  Heeft u de kans gekregen om uw diensten onder coulance te verhuizen hou dan minstens 2 weken speling voor een verhuizing in ieder geval direct na ontvangst van onze mail met een overzicht van uw diensten moet u reageren welke domeinnamen u wenst te verhuizen. Alle schade of technische/administratieve gevolgen van een  XS-NOPAY zijn voor risico van de klant. Aan een niet betaalde dienst of een dienst met een open factuur/proforma factuur kan u immers geen rechten ontlenen.  Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook door het uitvallen van diensten of het opzeggen ervan als u uw rekeningen niet op tijd heeft betaald of tijdig heeft verlengd bij ons waardoor u automatisch in XS-NOPAY terecht bent gekomen.
 18. Gesponsorde domeinnamen: gesponsorde domeinnamen staan bij de registry geregistreerd op naam van Stichting Lucifer. Wij zijn dan ook feitelijk eigenaar van deze domeinnamen u heeft ze dan bij ons in bruikleen voor uw project. Wij betalen deze domeinnamen in het belang van een project soms jaren vooruit dat betekend ook dat dit onze grootste kostenpost is. Bij een verhuizing kunnen deze domeinnamen in bijna alle gevallen worden overgenomen maar dan dient eerst zoals beschreven in artikel 16(verhuizingen) administratie kosten vooruit worden betaald voordat wij het domeinnaam op uw naam/bedrijfsnaam kunnen zetten, het registrar contract beëindigen en u kunnen voorzien van een EPP verhuiscode. Regelt u de verhuizing niet op tijd en we hebben het domeinnaam reeds vooruit betaald dan kan het zijn dat uw domeinnaam vervangen zal worden met een vangpagina met advertenties erop zodat we deel van onze reeds gemaakte kosten alsnog eruit kunnen halen. Indien u na het verstrijken van uw verhuisperiode alsnog van gedachte veranderd en wij hebben het domeinnaam nog in beheer dan kan u  bod voor overname doen. Wij gaan kijken binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw bod in hoeverre uw bod onze kosten dekt. Indien u een NO-PAY klant bent met openstaande facturen of pro-forma facturen. Dan gaan we kijken in hoeverre uw bod onze reeds gemaakte kosten voor uw opgeschorte project dekken. Wij hoeven niet op uw bod in te gaan als wij achten dat we via domain parking meer van onze reeds gemaakte kosten kunnen terugkrijgen. Een gemiddeld bod start dan ook altijd bij €250 (incl. BTW) per domeinnaam.

Privacy – Reglement

 • Zonder jouw toestemming zullen wij jouw gegevens nooit met iemand buiten de stichting delen.
 • Je mag er voor kiezen een andere naam te gebruiken als je een artikel voor de stichting schrijft of op een van onze forums. Ook als er een stukje over jou geschreven wordt mag je een pseudoniem kiezen. De pseudoniem die je kiest valt niet onder de bescherming die hierboven genoemd wordt, je echte naam dus wel.
 • Mensen die doneren aan de stichting worden alleen bekend gemaakt als ze dat willen.
 • De gegevens die je aan de stichting toevertrouwt:
  • Mogen niet voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden door de mensen in dienst van de stichting.
  • Mogen niet aan mensen buiten de stichting doorgegeven worden behalve als dit volgens de wet verplicht is of je ons hier toestemming voor geeft.
  • Worden zo kort mogelijk bewaard, tenzij je zelf aangeeft dat je in ons bestand wil blijven staan.
 • Wij maken op sommige van onze sites gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, lees Google Ads
 • Als je wilt weten wat voor gegevens we van je hebben, of als je je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen kan je mailen naar [email protected]

Onze privacybeleid pagina vind u hier.

Deze algemene voorwaarden & privacy reglement kunnen op ieder moment worden gewijzigd indien u diensten afneemt dient u deze pagina regelmatig te controleren of u nog gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

 

Om terug te gaan naar de hoofdpagina.