Posted by Lucifer

Onvoldoende beschikbare middelen om sommige diensten aan te maken

Stichting Lucifer kampt als gevolg van de pandemie met een tekort aan middelen om sommige nieuwe diensten aan te maken met name kosteloze of gesponsorde diensten.

We kunnen helaas voor alle kosteloze of gesponsorde projecten zoals bijvoorbeeld het gratis forum project geen nieuwe aanvragen meer in behandeling nemen.

We kunnen helaas enkel nog nieuwe diensten aanmaken waarvoor een minimaal maandelijks tarief geld van 35 euro per maand aangezien de meerkosten bij het aanmaken van een lager geprijsde ‘gesponsorde’ dienst dermate financieel belastend is voor ons op dit moment dat we dit met het huidige volume redelijkerwijs niet kunnen verantwoorden.

Voor een overzicht van onze dienstverlening die hier onder vallen en de bijbehorende tarieven zie onze tarieven lijst.

Voor een overzicht van onze kosten voor het kunnen leveren van gesponsorde diensten en de binnengekomen donaties voor het dekken van deze kosten zie onze kosten pagina.